Tillväxt i Framtiden? – Paneldiskussion


Diskussion om tillväxt. Evig tillväxt är ohållbart. Matematiskt är det väldigt enkelt påvisat, titta under grundkursen och peak-delen för film på det hela. Systemet är i grunden fel och kräver konstant ökande skuldsättning, eller “tillväxt” för att inte falla samman. Många viktiga insikter och synpunkter i diskussionen här: krävs ständigt tillväxt och ökande konsumption för att leva ett bra liv? Hur ser ett samhälle ut med 0-tillväxt? Alternativ till dagens system? Hur tar vi oss ur den situation vi befinner oss i nu?

Via:
http://cornucopia.cornubot.se/
http://vidsynt.wordpress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *