The Big Silver Picture

Silver är enligt många en otroligt undervärderad tillgång just nu. Silver har otroligt många saker som talar för en enorm potential på uppsidan vad gäller priset. Det är också en akilleshäl för de största Angloamerikanska bankerna som har manipulerat priset ner till artificiellt låga nivåer för att inte väcka uppmärksamhet om vad som pågår. Chris Duane från dont-tread-on.me har satt ihop en stor bild som visualiserar lite saker kring silver. Lite rörig. Om du är intresserad måste du även se hans filmserie på Youtube: The Silver Bullet & The Silver Shield.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *