Monthly Archives: April 2012

What Happens When All the Money Vanishes Into Thin Air? – Charles Hugh Smith

En otroligt välskriven och tankeväckande artikel om dagens ekonomiska system. Hur ohållbart det är att trycka pengar och ta ut ränta på allt. Att det är matematiskt oundvikligt att systemet kommer att kollapsa. Att rikedom inte skapas av tryckta pengar utan av riktiga varor och tjänster.

What Happens When All the Money Vanishes Into Thin Air? – Charles Hugh Smith

Lösryckta meningar
Issuing debt and printing money do not create wealth. All they can create is a temporary illusion of wealth.

paper money is an abstract representation of the real world.

Creating debt and paper money does not create real goods and services or real wealth.

That which is phantom will vanish into thin air, while the real goods and services remain to be traded in the real world.

Illusion Of Choice

En helt fantastisk och skrämmande bild med en sammanställning av våra vanligaste märken och vilka storföretag som står bakom. Om du tror att det är otroligt att en handfull personer kan styra oss genom sitt ägande i banker, företag, media och regeringen så tänk om.

Choice is an illusion created between those with power and those without.

– Merovingian, The Matrix Reloaded

via: logodesignlove.com/the-illusion-of-choice

5 Stadier Av Uppvaknande – Förnekelse, Vrede, Köpslående, Depression, Acceptans

Flera svenska bloggare har tagit upp det faktum att vid en diskussion om Peak Oil så blir reaktionen hos många förnekelse och/eller irrationellt beteende.

Elisabeth Kübler-Ross har tagit tagit fram en skala med 5 olika stadier för hur vi människor reagerar när vi ställs inför nya chockartade fakta. Chris Duane har satt ihop en serie med 5 filmer om just detta uppvaknande som jag tycker är bra att titta på.

Åter till Peak Oil, här lever de flesta i dagens samhälle fortfarande i förnekelse-fasen eller så har de inte ens hört begreppet. Flute lyfter frågan i sitt inlägg: Peak Oil och Förnekelsen, varför våra politiker och ledare blundar för detta?

Vidare skriver också Bodis i går: Ska det vara så svår att fatta???. Hans upplevelse är att när han ställer frågan om Peak Oil så hamnar folk mellan förnekelse eller köpslående. “Nej det kan inte vara sant” till “Vi hittar nog en lösning” “Jag tror på forskningen, vi kommer att hitta ett alternativ”. Precis så är min egen upplevelse av Peak Oil när jag pratar runt. Just nu ligger jag lite lågt med att prata om det. Samlar kraft genom att skriva här och prata med likasinnade.

Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed.

– Friedrich Nietzsche

En tanke för min egen del som jag spinner runt på är just acceptans-fasen. Jag har accepterat att det är ett faktum, men sedan då? Det finns flera alternativ, men inget som lyser starkast och definitivt inget som kan täcka upp helt för oljan. Alltså kommer vi att tvingas till att dra ner på energianvändandet. Det är dock ett tveeggat problem. Energi för att driva hus, transporter och annat är en sak. Olja att använda för produktion är en annan. Vi glömmer att olja finns i allt runtomkring oss. Inte bara som bränslse i bilarna. Olja används för att driva maskinerna och ta fram materialet som vi bygger våra vindkraftverk och solceller av.

Det är ett knepigt problem vi står inför minst sagt. Jag letar med ljus och lykta efter en hållbar väg frammåt för min egen del. Vad skall jag satsa på frammåt för att bidra och ha en framtid i ett samhälle med 0-tillväxt eller negativ tillväxt och mer och mer begränsad energianvändning?

En teori som Chris Duane lyfter fram är dock att den kommande kollapsen av dollarn genom hyperinflation och genom den hela världens fiatvalutor kommer att göra människor så fattiga och minska köpkraften så mycket att peak oil inte kommer att vara lika kännbart pga den minskade konsumtionen. Intressant tanke.

Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail.

– Ralph Waldo Emerson

The Big Silver Picture

Silver är enligt många en otroligt undervärderad tillgång just nu. Silver har otroligt många saker som talar för en enorm potential på uppsidan vad gäller priset. Det är också en akilleshäl för de största Angloamerikanska bankerna som har manipulerat priset ner till artificiellt låga nivåer för att inte väcka uppmärksamhet om vad som pågår. Chris Duane från dont-tread-on.me har satt ihop en stor bild som visualiserar lite saker kring silver. Lite rörig. Om du är intresserad måste du även se hans filmserie på Youtube: The Silver Bullet & The Silver Shield.

Doug Casey Om Skatter Och Frihet

En liten intervju med Doug Casey från caseyresearch.com om skatter , samhället och statens roll.

caseyresearch.com/articles/doug-casey-taxes-and-freedom


Doug: Yes. The first thing is to get a grip on who owns the moral high ground. The state, the media, teachers, pundits, corporations – the entire establishment, really – all emphasize the moral correctness of paying taxes. They call someone who doesn’t do so a “tax cheat.” As usual, they have things upside down.

Let’s start with a definition of “theft,” something I hold is immoral and destructive. Theft is to take someone’s property against his will, i.e., by force or fraud. There isn’t a clause in the definition that says, “unless the king or the state takes the property; then it’s no longer theft.” You have a right to defend yourself from theft, regardless of who the thief is or why he is stealing.

It’s much as if a mugger grabs you on the street. You have no moral obligation to give him your money. On the contrary, you have a moral obligation to deny him that money. Does it matter if the thief says he’s going to use it to feed himself? No. Does it matter if he says he’s going to feed a starving person he knows? No. Does it matter if he’s talked to other people in the neighborhood, and 51% of them think he should rob you to feed the starving guy? No. Does it matter if the thief sets himself up as the government? No. Now of course, this gets us into a discussion of the nature of government as an institution, which we’ve talked about before.

But my point here is that you can’t give the tax authorities the moral high ground. That’s important because decent people want to do the morally right thing. This is why sociopaths try to convince people that the wrong thing is the right thing.

If an armed mugger or a gang of muggers wanted my wallet on the street, would I give it to them? Yes, most likely, because I can’t stop them from taking it, and I don’t want them to kill me. But do they have a right to it? No. And every taxpayer should keep that analogy at the top of his mind.