Moralisk Risk – Moral Hazard

Moral Hazard är ett uttryck som slängs runt en del i ekonomisfären. Men vad innebär det egentligen?

Inom ekonomisk teori innebär moralisk risk en situation där onödiga risker tas för att de eventuella kostnaderna för dessa inte ligger på den part som tar risken. Moralisk risk kan uppstå när två parter har ingått ett avtal baserat på ett givet antal faktorer. Om dessa faktorer ändras efter det att avtalet ingåtts eller att en part ändrar sitt handlande gentemot den andra efter ingått avtal kan det innebära moralisk risk. Exempelvis om du har en bil och tecknar en bra stöldförsäkring kan det innebära att du börjar slarva med att låsa bilen då risken nu ligger hos försäkringsbolaget. Du skulle kanske inte agera likadant om du inte hade försäkringen.

Inom ekonomisektorn så är normalrutin att vinsterna går tillbaka till bankerna och till ägarna, dvs privat. Medans förluster hamnar på skattebetalarna, samhället, genom staten som tvingas till stödpaket och räddningsinsatser. Privatizing profits and socializing losses är ett väl inarbetat tillvägagångssätt hos de stora organisationerna. De tar vinsterna, men om det går dåligt så åker samhället på notan.

“privatizing profits and socializing losses”

När stora organisationer leker med andra personers pengar (other peoples money) utan att riskera att själva ta förlusterna. Där har vi moral hazard.

en.wikipedia.org/wiki/Moral_hazard
sv.wikipedia.org/wiki/Moralisk_risk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *