Att Skapa Rikedom

Vad är rikedom? Hur skapar vi rikedom? I dagens samhälle är det vi ser som rikedom och de affärer som sker till stor del bara pengar som vi skyfflar runt på ett bord mellan oss till tonerna av konstant ökande pengamängd genom kreditexpansion. Ökande pengamängd är inte alltid ökande rikedom och just nu håller vi på att bygga luftslott av pengar.

Rikedom skapas och expanderas genom att du lägger ned tid, arbete och svett på något. Exempelvis skulle du kunna hugga ned ett träd och hyvla fram plankor till ett hus. Du fäller trädet och förädlar detsamma. Du skapar alltså ett värde ur inget i utbyte mot tid. Detta kan du sedan byta mot annat, exempelvis kläder eller mat.

En definition på hur rikedom skapas som resonerade med mig var följande:

  1. Skörda/utvinna – De som skördar/utvinner råmaterial och energi från jorden. Bonden, gruvarbetaren, skogshuggaren, oljeborraren och fiskaren.
  2. Förädling – De som adderar värde till råvarorna genom förädling eller genom att kombinera ihop flera råvaror som tillsammans är värda mer än delarna. Ingenjören, mekanikern, arbetaren och designern.
  3. Transport – Att föra vad som finns i överflöd i en region till en annan.

När systemet imploderar får vi se vem som är rik på riktigt. Vem har bäst lyckats skapa riktig rikedom och inte skyfflat till sig luftbrickor?

True Wealth Is Created In Three Ways

1. Transmutation – Those that harvest the raw materials and energy of the earth. The farmer, the miner, the logger, the driller and the fisherman.

2. Transformation – Those that add value to those materials and by combination of materials create greater value than the parts.

3. Transportation – Bringing what is in abundance in one region to another region for their abundance there.

3 thoughts on “Att Skapa Rikedom

  1. Pingback: What Happens When All the Money Vanishes Into Thin Air? – Charles Hugh Smith | Peak SWE

  2. Pingback: Signaler och Trender #2 | Peak SWE

  3. Pingback: Suffering on a Biblical Scale – Gregory Mannario | Peak SWE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *