Monthly Archives: April 2012

Believe Nothing – Buddha

Det är viktigt att komma ihåg att allt vi läser är alltid filtrerat och förmedlat genom en annan människa. Ifrågasätt allt som du hör, ser och läser om. Här och överallt annars.

Chris Duane har också sagt det bra:

Listen to all. Follow none. Walk your own path the best that you can.

– Chris Duane